dimarts, 13 de gener de 2009

Sant Antoni 2ª part COSTUMS PROPIS DEL DIA DE SANT ANTONI


Costums propis d’aquest dia:

- Estava molt mal vist fer matances.

- Aquest dia és considerat la festa dels animals per la qual cosa no se’ls feiatreballar, era corrent donar-los un pinso extraordinari i fer-los objecte d’untractament respectuós. També era mal vist tenir-los fermats. Després de lesbeneïdes i les cavalcades se’ls deixava a lloure per dins una tanca.

- Es guarnia els animals amb els millors arreus, sovint amb corretjam fetexpressament per aquell dia. Els genets, igualment, vestien llurs millorsrobes i, com els animals, lluïen el bo i millor que tenien. Els cascavells,campanetes i d’altres elements sonors igualment que les cintes decoloraines tenen caràcter d’amulet i de protecció contra els mals esperits.


Al segle XV aquesta festa era organitzada pels gremis de llogaters de mules,dels traginers i dels bastaixos. Després van agafar el relleu els cotxers i elscarrete