divendres, 28 de setembre de 2012

INFORMACIÓ ENTRADA I SORTIDA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

LLOC: PER LES BARRERES DEL PATI DE PRIMÀRIA
HORA ENTRADA: DE 15’45 A 16’00H (A LES 16’05H ES TANCARAN LES BARRERES I ES DONARÀ PER COMENÇADA L’ACTIVITAT. NO S’OBRIRÀ ALS ALUMNES QUE ARRIBIN TARD).


HORA SORTIDA: A LES 17’00H


TROBADA AMB ELS MONITORS/ENTRENADORS/PROFESSORS:

1. GIMNÀSTICA RÍTMICA: AL GIMNÀS PER LA PORTA DE VIDRE QUE CONNECTA AMB LES GRADES.

2. TENIS: PISTES ESPORTIVES DE BÀSQUET.

3. BÀSQUET: PISTES ESPORTIVES DE BÀSQUET.

4. ALOHA: PORXO DE PRIMÀRIA (FILES).

5. PLAY ENGLISH/ALEMANY/MUSICA: PORXO DE PRIMÀRIA (FILES).

6. BALL MODERN: PORXO DE PRIMÀRIA (FILES).

7. URBART: AL MENJADOR PER L’ENTRADA DE LA MATINERA (PORXO PRIMÀRIA).

8. FUTBOL: VESTUARIS (ENTRADA A LES 15’30H).

diumenge, 23 de setembre de 2012

CONVENIO S´AIGUA BLAVA - PADEL Y NATACIÓNNATACIÓN 2012/13

Lunes y Miercoles
de 16 a 16,30 h - Grupos de niveles más bajos
de 16,30 a 17 h - Grupos de niveles más altos.

Precio 90 € por trimestre (no hay posibilidad de pagar por meses)


PÁDEL2012/13

- Niños/as de 3 a 10 años
- Mínimo de 6 niños para poder llevar a cabo la actividad

Lunes y Miercoles o Martes y Jueves
de 16 a 17 h.

Precio 100 € por trimestre (no hay posibilidad de pagar por meses

Pendiente actualizar horarios y precios de 2013/14

DICCIONARIOS CATALÁN
Estimados padres:

Os comunicamos que no se han entregado todavia los diccionarios de catalan porque el distribuidor no los tiene en su almacen de Palma. Esperamos poder servirlos a lo largo de esta semana.La dirección del colegio está informada de la situación y nos ha comentado que no supone ningún problema para los niños el no tenerlo aún.
Así que no os preocupeis que en cuanto los recibamos se los entregaremos a los niños.

Muchas gracias y un saludo;
APIMA

NORMES FUNCIONAMENT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


NORMES DE FUNCIONAMENT:
- Forma de pagament: domiciliació bancària. Les domiciliacions es passaran durant els primers 10 dies hàbils de cada mes.

- L’assistència a una sola classe implica el pagament de la mensualitat.

- La no assistència per qualsevol motiu, no eximeix del pagament de la  quota establerta mentre l’interessat no causi la baixa de l’activitat extraescolar, havent-ho de comunicar abans del dia 15 del mes anterior.

- Per donar-se de baixa d’una activitat extraescolar, ja sigui definitiva o temporal, s’haurà de comunicar per escrit a la direcció de correu electrónic a comunicacionesurba.apima@hotmail.com o a l’oficina d’APIMA en horari d’atenció als pares d’activitats d’extraescolars: Cada dia de 9’10h a 9’45h. 
 
- Les baixes es notificaran abans del dia 15 del mes anterior i la quota no es fraccionarà. A partir d’aquesta data es facturarà el mes següent i no es tornarà l’import carregat. Per fer efectiva una baixa es farà servir el formulari disponible a l’APIMA, i en cap cas es farà verbalment. NO S’ADMETRAN BAIXES DESPRÉS DEL DIA 15 DE CADA MES. 
 
-És imprescindible estar al corrent dels pagaments per a la assistència a les activitats. Quan hi hagi un rebut impagat es notificarà per escrit a la família per a que es posi al dia el més aviat possible. Per pagar el rebut pendent, s´haurá de fer l’ingrés a la compte de l’Apima, que es facilitarà quan faci falta. En cas de no regularitzar l’import corresponent, es donarà de baixa de l’activitat a l’alumne i no podrà assistir a les activitats extraescolars. 
 
- Qualsevol reclamació o suggerència s’haurà de fer per escrit a   comunicacionesurba.apima@hotmail.com.

- Es demana la màxima puntualitat possible en horari d’extraescolars, així com a la recollida dels alumnes després les activitats. 
 
- Les activitats comencen a les 16’00h, i amb la finalitat de començar amb puntualitat, les portes estaran obertes de 15’45h a 16’00h. A partir de les 16’00h no s’admetrà l’entrada d’alumnes a les extraescolars. Les famílies disposen de  15 minuts per deixar als infants a les extraescolars (en cas que dinin a casa).  Esperem que respecteu al màxim aquests horaris i ens ajudeu a realitzar la nostra tasca amb la màxima qualitat per als vostres fills/es.