dimarts, 23 de març de 2010

PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ALUMNES PEL CURS 2010/2011.

El calendari del procés d'ADSCRIPCIÓ és el següent:
- Presentació de sol·licituds:
Inici 22/03/10
Finalització: 26/03/10
-Llistes provisionals d'admesos: 23/04/10
- Reclamacions:
Inici: 26/04/10
Finalització: 28/04/10
- Resolució de les reclamacions: 29/04/10
Llistes definitives: 30/04/10
- Matriculació educació infantil i primària
Inici: 17/06/10
Finalització: 18/06/10


Calendari del procés d'ADMISSIÓ dels alumnes
- Presentació de sol·licituds:
Inici: 26/04/10
finalització: 7/05/10
- Llistes provisionals d'admesos.
Data: 28/05/10
-Reclamacions.
Inici: 31/05/10
Finalització:02/06/10
-Resolució de les reclamacions:
Data: 03/06/10
- Llistes definitives.
Data: 16/06/10
- Matriculació Educació Infantil i Primària.
Inici: 17/06/10
Finalització: 18/06/10

Tota la informació la podeu trobar a dgplacen.caib.es