dimarts, 27 d’abril de 2010

PROCES D’ESCOLARITZACIÓ 2010/2011

muchachitos-limpios1

 

Presentació de sol·licituds:

Inici: 26/04/10
Finalització: 7/05/10

Presentació de  la sol·licitud i la documentació

1. Heu de presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació al centre triat en primera opció. Evidentment, això no és un problema per demanar més d'un centre: a l'imprès de sol·licitud de preinscripció podeu indicar, per ordre de preferència, els centres als quals voleu accedir, fins a un màxim de 5.
2. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. Si en presentéssiu més d'una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats i us seria adjudicada una plaça d’ofici.
3. Les sol·licituds de preinscripció s'han de presentar en les dates previstes en el calendari oficial de preinscripció i matriculació.
4. Convé saber que tots els centres educatius públics i privats concertats tenen l'obligació d'admetre totes les sol·licituds que es presentin dins el període oficialment establert, i que tots han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
5. També cal saber que cap d'aquests centres pot demanar-vos que pagueu cap quantitat en concepte de preinscripció ni de reserva de plaça.