dimecres, 23 de desembre de 2009

CANÇONETES DE XIMBOMBA

Sant Josep té un ramet

de no sé quina llenyeta

per agranar sa coveta

en néixer el Bon Jesuset.

La Mare de Déu cosia

a sa porta de s’hortet

i tenia el bon Jesuset

a sa falda qui dormia

Es pastors de sa muntanya

volen veure es Jesuset

i han deixada sa cabanya

per portar-li un anyellet

La Mare de Déu cantava

una cançó per s’Infantó

i de tan dolç que cantava

s’adormiren es pastors

Dos carboners de la serra

duen un sac de carbó

i un feix de llenya prima

per fer-li un bon fogueró

Sant Josep fa per s’Infant

fabiols i castanyetes

i es Nin se n’ha alegrat tant

que toca mamballetetes