diumenge, 20 de desembre de 2009

NADALA EIVISSENCA

A Betlem dins l’establia

és nat el Jesús minyó

en braços el té Maria

anem tots a adorar-lo

Pastorets de ses ovelles

que pasturau ets anyells

amb es bous i ses vadelles

nostro Senyor és nat entre ells

perquè promès l´hi havia

a la Mare del Senyor

en braços el té Maria

anem tots a adorar-lo

Amb sa seva dolentia

Herodes s’hi va tardar

tots es minyonets que hi havia

de tres anys va fer matar

per veure si encontraria

an el Bon Jesús minyó

en braços el té Maria

anem tots a adorar-lo

Sou de totes sa més bella

molt humil Mare de Déu

heu parit i sou donzella

i heu dat llum al fill de Déu

Tradicional a Eivissa