dissabte, 18 de setembre de 2010

SOM UNS NÒMADES

20080731klphishpr_4_Ies_SCO
El nomadisme és un sistema de vida d'alguns grups humans que es desplacen periòdicament o constantment d'un lloc a un altre cercant condicions de vida millors, el que origina un tipus de poblament específic. A l'origen seria la cerca d'aliments el que va motivar el desplaçament de les persones, com a conseqüència d'una economia basada a la recol·lecció i lacaça, però les grans societats nòmades practiquen la ramaderia i la causa del desplaçament cal trobar-la a la mobilitat del bestiar a la cerca de pastures. La humanitat va viure en estat nòmada durant tot el paleolític, i no va ser fins el mesolític que poc a poc va començar a esdevenir seminòmada per començar a sedentaritzar-se durant el neolític.
El nomadisme s'associa habitualment a una organització social de tipus tribal atès que avui només aquest tipus de societats practica una economia nòmada o seminòmada. Alguns pobles del desert com els beduins o els tuaregs i també d'altres de les estepes de l'Àsia Central encara practiquen aquest mode de vida malgrat els estats que travessen els intenten sedentaritzar